7. Viktige kartsymboler

Kartsymboler
Del innlegget

For å bli sertifisert båtfører må du kjenne til viktige kartsymboler. I tillegg til å vite hvordan du forholder deg til dem må du vite hva de ulike kartsymbolene heter og kunne skille mellom hvordan de ser ut i kartet og i virkeligheten. Under følger en tabell med oversikt:

Viktige kartsymboler:

Viktige kartsymboler; Grunne, Skjær, Skvalpeskjær, Fyrlykt, Jernstake, Ankerplass, Undervannsrørledning, Undervannsledning, Luftspenn, Bro, Tørrfall,
I kolonnen til venstre ser du navnet på kartsymbolet. I midten ser vi kartsymbolet. Til høyre er det illustrert hvordan det ser ut i virkeligheten

Under båtførerkurset går vi grundig gjennom kartsymbolene og kartet, før vi jobber oss gjennom relevante kartoppgaver. Meld deg gjerne på et av våre dagskurs med eksamen: