6. IALA -Systemet for flytende sjømerker, bøyer og staker

IALA
Del innlegget

 

 

6.1 Lateralmerkene – De grønne og røde stakene

Lateralmerker viser ledens ytterpunkter. “Leias retning” eller skipsleden er en markert skipsvei/ pil du må følge for å unngå å gå på grunn. Leias hovedretning går inn mot havner, og når vi følger pilen skal vi ha de grønne merkene på vår høyre side og de røde merkene på vår venstre side. 

Ledens hovedretning går alltid inn mot havner, og det er alltid viktig å sjekke leden i kartet for å kunne manøvrere korrekt forbi stakene. “G” står for green og “R” for red. 

Det må skilles mellom hvordan lateralmerkene ser ut i virkeligheten og på kartet. De grønne stakene, styrbordmerkene, er sorte og spisse når du finner dem i kartet. De røde stakene, babordmerket, er hvite og butte i kartet (illustrert under).

Lateralmerkene en røde og grønne, men hvite og sorte i kartet. Legg merke til bokstavene R og G som står for “Red” og “Green”.

 

6.2 Kardinalmerkene (Nord-, sør-, øst- og vestmerket) – de gule og sorte stakene

Kardinalmerkene sier noe om hvor det er seilbart farvann i forhold til staken. Vi må gå nord for nordmerket, sør for sørmerket, vest for vestmerket og øst for østmerket for å unngå å gå på grunn. Kompasset er et viktig hjelpemiddel.

Kardinalmerkene er sorte og gule i virkeligheten, men sorte og hvite i kartet. De er ofte merket med bokstavene B og Y for “Black” og “Yellow”

6.3 Sjømerker, bøyer og staker

Spesialmerke (badebøye)

Spesialmerket er gult og sort, og du finner de ofte som avmerking for badesteder. Disse områdene er satt av spesifikt for badende.  Det er forbudt å kjøre motorbåt innenfor bøyene, og når du befinner deg 50 meter eller nærmere bøyene er det en maksfart på 5 knop. Sørg for å være oppmerksom da det kan også være folk som svømmer utenfor bøyene. 

Spesialmerker, eller badebyer er gule. I kartet er den ofte hvit med en Y for “yellow”

Midtgrunnemerket

Midtgrunnemerket er sort og rødt, og viser en frittliggende fare. For å ikke gå på grunn, må du sørge for å passere merket med god klaring. 

Midtgrunnemerket i  virkeligheten, og slik den ser ut i kart. BRB står for “Black Red Black”

Senterledsmerket 

Senterledsmerket markerer midten av leia/leden eller en kanal, akkurat som midtfilen på motorveien med bil. Disse benyttes hovedsakelig av de store fergene og andre nyttefartøy.

Senterledsmerket i virkeligheten og slik den ser ut i kart. RW står for “Red White”
 

Jernstake, varde og båke (ved grunner)

Grunner markeres gjerne med jernstaker, varder og båker, og “peker” der det seilbare farvannet er, slik at vi unngår grunnen. 

  • Grunner markeres ofte med jernstenger for å markere faren, og vises som en knappenål på kartet.
  • Varder er faste installasjoner (mur/stein) på en øy eller et skjær som markerer grunnen. 
  • Båker er en tre-installasjon på en øy eller et skjær som markerer grunnen. 

 

Disse stakene må du både vite hva betyr, og kunne navigere rundt i praktiske oppgaver. Båtførerkurset går grundig igjennom hele IALA-systemet inkludert praktiske oppgaver så de er friskt i minne til eksamen rett etter kurset. Meld deg på et ledig kurs her: