5. Vikeplikt på sjøen – Styrbord og babord for motorbåt og seilbåt

Del innlegget

Det er klare regler for hvem som har vikeplikt og hvem som har retten til veien. Båten som har vikeplikt skal alltid vike tidlig og tydelig for å unngå en uklar og potensielt farlig situasjon. Båten som har retten til veien skal holde stø kurs, og peile (følge med på) den andre båten.

Vikeplikt – Hvem har retten til veien?

På sjøen er det noen hovedregler når det gjelder hvem man har vikeplikt for. Vikeplikthierarkiet ser slik ut:

  1. Nyttefartøy (båter i arbeid f.eks ferger) og spesiell lanterneføring (f.eks slepebåter)
  2. Seilbåter
  3. Motorbåter
Vi må alltid unngå “fergeleden” som er forbeholdt de store båtene med begrenset manøvreringsevne

Eksempelvis vil en motorbåt alltid måtte vike for seilbåter og nyttefartøy. Som fritidsbåt må vi også alltid passe oss for fergeleden eller “dypvannsrenna” som er forbeholdt de store båtene. Med dette får som regel båtene det er vanskeligst å manøvrere for forkjørsrett.

Vikeplikt for motorbåt

1. Møtende båter – Hold styrbord(Høyrekjøring)

Når to båter er på vei rett mot hverandre og skal passere hverandre, må de gjøre dette på en trygg måte ved å holde til styrbord (høyre). Dette er tilsvarende som når man kjører bil. 

Hold til høyre for å unngå kollisjon

2. Kryssende kurs 

Styrbord båt har som hovedregel retten til veien. Det betyr at dersom du kommer fra styrbord (høyre) har du retten til veien, mens båten fra babord (venstre) må vike.

Dette er tilsvarende som med bilkjøring. Når vi befinner oss på en vanlig bilvei som ikke har forkjørsrett, skal vi alltid vike for biler som kommer fra høyre. Akkurat det samme gjelder for motorbåter.

Båt A kommer i dette tilfellet fra babord (venstre) mens båt B kommer fra styrbord (høyre). Fordi båt B kommer fra styrbord, må båt A vike og gå bak båt B. Styrbord båt har som hovedregel alltid retten til veien.

Styrbord båt har retten til veien 

3. Innhentende båt 

Det er ikke lov å krasje i noen bakfra. En innhentende båt, som kommer i høyere fart bakfra, skal manøvrere forbi på enten styrbord eller babord side. Det er alltid innhentende båt som har vikeplikt og ansvaret for å unngå kollisjon.

Innhentende båt må alltid vike for båten foran

Vikeplikt seilbåt

1. Kryssende kurs Styrbord- og babordsituasjon

På samme måte som med motorbåt, er det styrbord båt som har retten til veien, også når det gjelder seilbåter. Den eneste forskjellen er at det ikke er hvilken side båten kommer fra som er avgjørende, men hvilken side seilbåten har vinden inn fra.

Hvis seilbåten får vinden inn fra høyre side, har den “styrbord halser” og retten til veien. Dersom seilbåten får vinden inn fra venstre side, har den “babord halser” og må vike.

Seilbåten kommer fra styrbord når den får vinden inn i høyre side (båt B)

2. Lo-le situasjon –Vinden inn fra samme side

Når to seilbåter får vinden inn fra forskjellig side, er det styrbord båt som har retten til veien. Men hva skjer dersom begge båtene får vinden inn fra samme side? 

Når to seilbåter er på kollisjonskurs, og begge båtene får vinden inn fra samme side (f. eks styrbord-styrbord, eller babord-babord situasjon), er det båten i «le» som har retten til veien. Le båt vil si den båten som er lengst unna vinden. På samme måtes som når du er i “le” bak en “le-vegg” på land, er det lunt og vindstille også når du befinner deg i le av seilet til en annen seilbåt.

Fordi båter i “le” har dårligst tilgang på vind, må båten i “lo” vike. Dette gir mening fordi båten i lo har bedre tilgang på vind, og lettere kan manøvrere vekk fra situasjonen sammenlignet med le-båt.  


Når begge seilbåtene kommer fra samme “halser” (feks babord/babord) er det båten i le (Båt B) som har retten til veien. 

3. Innhentende båt -ikke lov å seile/kollidere i noen bakfra 

Tilsvarende som med motorbåt, er det ikke lov å kollidere i noen bakfra, heller ikke motorbåt.

Seilbåten kommer fra styrbord når den får vinden inn i høyre side (båt B)


Kort oppsummering av vikeplikt (styrbord / babord eller le / lo) 

I oppgaver om vikeplikt mellom seilbåter, bør du alltid stille deg spørsmålet: 

Kommer vinden inn fra samme eller ulik side for seilbåtene?

Hvis seilbåtene har vinden inn fra forskjellige sider, har vi en “styrbord-babord-situasjon”, hvor styrbord har retten til veien. 

Hvis begge båtene har vinden inn fra samme side, og styrbord/babord ikke lenger hjelper oss, er det båten i Le (den båten som er lengst unna vinden og som har dårligst tilgang på vind) som har retten til veien. 

I vår båtførerquiz kan du teste deg selv, og se om du er i rute til å bestå båtførerprøven:

Results

Over 80% Gratulerer! På eksamen ville du bestått med denne scoren. Vi ønsker deg uansett velkommen til kurs før eksamen. Meld deg på kurs

Under 80% Oi da! På eksamen ville du dessverre ikke bestått med denne scoren

Vi ønsker deg velkommen til kurs så sitter det før eksamen.

Meld deg på kurs

#1. Hvor stor båt kan du føre dersom du har bestått båtførerprøven?

Ikke korrekt!

NESTE

#2. Hva heter denne knuten?

Ikke korrekt!

NESTE

#3. Hvilke forhold er en båt med CE-merking kategori C beregnet for?

Ikke korrekt!

NESTE

#4. Hva betyr dette symbolet?

Ikke korrekt!

NESTE

#5. Hva er den internasjonale nødkanalen på VHF?

Ikke korrekt

NESTE

#6. I førstehjelp har vi huskeregelen BLÅS. Hva står denne for?

Ikke korrekt

NESTE

#7. Hvordan måler vi bølgehøyde?

Ikke korrekt

NESTE

#8. Hvilken av motorbåtene har retten til veien?

Ikke korrekt

NESTE

#9. Hvilken av seilbåtene har retten til veien?

Ikke korrekt

NESTE

#10. Hvilken av seilbåtene har retten til veien?

Ikke korrekt!

NESTE

#11. Hva betyr det om en båt flagger med signalflagg Alpha?

NESTE

#12. Hva er promillegrensen når du fører fritidsbåt opptil 15 meter?

NESTE

#13. En ferge tuter 3 ganger etter hverandre. Hva betyr dette?

NESTE

#14. Du ser en fyrlykt som lyser grønt mot deg. Hvilken påstand er riktig?

NESTE

#15. I kartet ser du en fyrlykt med lyktekarakteristikken Oc(2) 8s. Hva betyr dette?

NESTE

#16. Hvilket kardinalmerke er dette?

NESTE

#17. Du seiler med ledens retning og møter styrbordmerket. Hva er riktig?

NESTE

#18. Hva betyr dette kartsymbolet?

NESTE

#19. Du seiler mot en båt med disse lanternene. Hva betyr det?

NESTE

#20. Hva blir avstanden om du kjører motorbåt med en fart på 30 knop i 3 timer?

FULLFØR

Dersom du ønsker en grundigere innføring i vikeplikt på sjøen anbefaler vi deg å melde deg på et av våre mange båtførerkurs, som gir deg kunnskapen du trenger for å bestå eksamen. Eksamen avholdes umiddelbart etter kurset