8. Fyr med fargesektorer og lyskarakteristikker:

Fargesektor og lyktekarakteristikker
Del innlegget

 

8.1 Fyr og fargesektorer

Kystfyr og ulike innseilingslykter er et manøvreringsverktøy for å sørge for en trygg landingsgang.

  • Sektorfargen i kartet viser fargen lyset på fyrlykten lyser i den sektoren du befinner deg i.
  • Hvit sektor er klar/trygg sektor. 
  • Rød og grønn sektor eller “uren”sektor” er full av farer 

 

Store Svartoksen lykt har ulike fargesektorer (hvit, rød og grønn) som varierer avhengig av hvor du befinner deg i forhold til fyret.
Lyskarakteristikken er Fl (2) 5s (mer om dette senere)  NB: det er mulig å ferdes i rød og grønn sektor, men da bør du bruke kartplotter/GPS/kart og sørge for å unngå å gå på grunn. 

Dersom du ser et hvitt lys (W står for White) betyr det at du er i klar sektor, og trygt kan seile inn mot fyret. Hvis du er i rød (R står for red) eller grønn (G for green) sektor, må du orientere deg inn mot hvit sektor for å sikre en trygg landingsgang. 

8.2 Lyktekarakteristikker  

For å skille ulike fyr, lykter og staker fra hverandre, har de ulik “puls” eller “karakteristikker”. I kartene står lyktekarakteristikker oppført under fyrlyktens navn. 

På eksamen er det viktig at du klarer å skille de ulike karakteristikkene fra hverandre, og at du forstår hvordan de lyser. Dette vil igjen kunne fortelle deg hvilket fyr/ lykt du ser på, og da vil du lettere kunne orientere deg i kartet. 

Lyskarakteristikker, fast lys, okkulterende , flash, Isofase

Selv om lyskarakteristikkene kan virke krevende å lære seg vil vi gå gjennom disse grundig på kurset, og gjennomføre praktiske oppgaver for at du skal bli så godt rustet som mulig til å bestå båtførerprøven. Meld deg på ledig kurs her:

Nåværende måned