1. HVEM TOPPER ULYKKESSTATISTIKKEN PÅ SJØEN?

Hvem omkommer på sjøen
Del innlegget

Etter at båtførerprøven ble obligatorisk i 2009 har det blitt et vesentlig større fokus på sikkerhet på sjøen, og vi ser et lavere antall ulykker på sjøen. Det har samtidig blitt påbudt å bruke redningsvest i fart. Dette er trolig en stor del av grunnen til at antall omkomne på sjøen er redusert kraftig de siste årene. 

Dersom man gjennomfører kurs og består båtførerprøven får man retten til å føre båter med motor over 10hk og båter som er lengre enn 8 meter og inntil 15 meters lengde. Pensum har fokus på sikkerhet, miljø og reglene som må overholdes.

De siste ti årene har det gjennomsnittlig vært 29 årlige ulykker som resulterer i dødsfall på sjøen. Sjøfartsdirektoratet har en nullambisjon når det kommer til dødsfall på sjøen ved bruk av fritidsbåt. Det er heldigvis en fallende trend, og i 2020-sesongen var det kun 20 personer som omkom på sjøen.

De aller fleste ulykker på sjøen skjer i sommermånedene juli og august, fordi det er mest aktivitet i disse månedene. De siste 5 årene har totalt 128 personer mistet livet i fritidsbåtulykker. Det er som oftest menn som er overrepresentert i statistikken. Snittalderen på de som havner i alvorlige ulykker er 59 år. Majoriteten av ulykkene skjer når båten er i fart og hvor fartøyet ikke var skadet eller hadde kantret, men hvor personen har falt uti. De aller fleste ulykkene skjedde i åpne motorbåter hvor vedkommende ikke brukte vest, og det var rus involvert. 

Vi ser en stor økning i antall registrerte båter og en økende trend blant unge mennesker som ønsker å ta båtførerprøven. Båtene blir stadig også større og raskere, og det er derfor viktig at den nye generasjonen med båtførere får en grundig opplæring i hvordan de skal opptre på sjøen. 

Ønsker du å ta båtførerprøven? Lanternen holder båtførerkurs hele sesongen. Besøk lanternenkurs.no for påmelding. 

Mer statistikk om dette kan du finne her https://www.sdir.no/fritidsbat/ulykkesstatistikk-for-fritidsfartoy/