2. HVA SKJER EGENTLIG MED HØYHASTIGHETSBEVIS?

Del innlegget

Båtene vi kjører blir stadig større og raskere, og risikoen for at noen skader seg på sjøen har blitt betraktelig større enn den var før. Dette stiller nye krav til oss som båtkjørere. Sjøfartsdirektoratet er nå igang med en utredning av et nytt krav om høyhastighetssertifikat for de raskeste båtene og vannscootere. 

Det nye høyhastighetssertifikatet må tas i tillegg til den ordinære båtførerprøven, og kommer trolig til å ramme alle båter som er under 24 meter og går raskere enn 50 knop eller mer. Fordi de aller fleste vannscootere går raskere enn 50 knop, vil trolig de fleste vannscooter-eiere rammes av et eventuelt nytt krav. 

Formålet med de nye reglene er Sjøfartsdirektoratets nullvisjon om at det ikke skal forekomme ulykker ved bruk av fritidsbåt. Med nye kompetansekrav for førere av raske fritidsbåter, er tanken å redusere antall ulykker i høy fart. 

Forslaget har nylig vært ute på høring, men det gjenstår fortsatt å bli vedtatt av stortinget. Fremdriftsplanen tilsier at det blir vedtatt innen høsten 2022. I det innsendte forslaget er det bedt om at det innføres et kurs som består av en teoretisk og praktisk del, noe Lanternen båtførerkurs nå utreder mulighetene for å tilby. 
Hvis du ønsker mer informasjon om dette kan du lese mer om det her: https://www.sdir.no/aktuelt/nyheter/jobber-med-utredning-av-hoyhastighetssertifikat/

Enn så lenge holder det med båtførerprøven om du ønsker å føre båter opp til 15 meters lengde uavhengig av hastighet. Båtførerprøven kan du ta hos Lanternen ved å besøke lanternenkurs.no