Vilkår for å delta på kurs i regi av lanternenkurs.no:

Avtale om kjøp av båtførerkurs 

 1. Partene

Selger og ansvarlig leverandør av Lanternen båtførerkurs er Humlesekken AS, Professor Dahls gate 1, [email protected], tlf. 48061626, Org. Nr 921 960 042, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Kjøper melder seg på ønsket kursdato ved påmelding gjennom www.lanternenkurs.no. Fristen for avmelding er senest 48 timer før avtalt kursdato. 

Selger tar forbehold om skrivefeil og prisendringer. 

 1. Pris

Pris for båtførerkurs NOK 1290,- (eks. eksamensavgift)

Privatisteksamen med forberedelseshefte NOK 290,-(eks eksamensavgift)

Nettkurs NOK 590,- (eks. eksamensavgift)

Privatisteksamen NOK 0,-(kun eksamensavgift)

NB: Eksamensavgift til Båtførerregisteret (NOK 792,-) kommer uansett i tillegg og skal betales opprettelse av profil på www.båtførerregisteret.no. Denne kostnaden dekker blant annet produksjon av båtførerbeviset. Kjøper har ansvaret for å ha betalt eksamensavgift, lastet opp profilbilde og valgt riktig eksamenstid og sted før oppmøte til kurset. Ved stryk må kjøper betale kontinuasjonsavgift til båtføreregisteret.no (NOK 417,-)

 1. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avmelding av kurset kan gjøres inntil 48 timer før kursstart. Instrukser for avmelding sendes sammen med bestillingsbekreftelsen på e-post. 

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 1. Betalingen

Kjøperen betaler forskuddsvis på nett (www.lanternenkurs.no) gjennom VIPPS eller STRIPE. 

Hvis kjøperen ikke har betalt forskuddsvis på nett, benyttes bankkortterminal (IZettle) på selve kursdagen ved oppmøte. Det er ikke mulig å betale med kontanter. 

Selgeren kan kreve betaling for tjenesten før kurset er avholdt. Dersom kjøper lar være å møte opp til avtalt kursdato uten å ha meldt ifra 48 timer på forhånd, vil ikke kjøper ha krav på å få refundert kjøpesummen.  

 1. Beståttløftet

Med beståttløftet menes at kjøper har rett til å ta et nytt kurs hos selger vederlagsfritt til kjøper har bestått båtførerprøven. 

Eksamensavgift og eventuell kontinuasjonsavgift til båtførerregisteret må kjøper dekke selv. Beståttløftet gjelder i inneværende år fra kursavgift er betalt, og må benyttes på et av Lanternenkurs.no / Humlesekken AS oppsatte kurs. 

 1. Levering

Levering av tjenesten anses å ha skjedd når kjøperen har deltatt på, eller latt være å møte opp til avtalt kurs. 

 1. Selgers rett til å avlyse kurs 

Selger forbeholder retten til å avlyse annonserte kurs dersom det ikke er mange nok påmeldte. Kjøper skal i så fall gi informasjon om dette god tid i forveien, og en alternativ kursdato å forholde seg til. 

 1. Selgers rett til å bortvise kursdeltakere

Selger forbeholder seg retten til å vise bort kursdeltakere som ikke oppfører seg i samsvar med alminnelig folkeskikk og ødelegger for andre kursdeltakere. Bortvist kursdeltaker har ikke krav på refusjon av kursavgiften. 

 1. Angrerett

Kjøper står fritt til å melde seg av kurset og få refundert kjøpesummen inntil 48 timer før avtalt kursdato. Instrukser for avmelding sendes sammen med bestillingsbekreftelsen på e-post. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold.

For kjøp av endagskurs gjelder ikke angrerettloven på samme måte som ved kjøp av vare/gods kjøpt på internett. Det er ikke angrerett etter angrerettloven på kurset, fordi dette er å anse som en tjeneste som er ferdig levert ved oppmøte på kursdato. Ved at kjøper melder seg på kurset, forhåndssamtykker kjøper til at angreretten vil gå tapt når avtalen er oppfylt. Avtalen anses som oppfylt etter at avtalt kurs er avholdt. 

 1. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Kjøper samtykker til www.lanternenkurs.no / Humlesekken AS`personvernerklæring og øvrige vilkår som fremgår av kurspåmeldingen.

 1. Reklamasjon og konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.