2. TRENGER JEG HØYHASTIGHETSBEVIS?

Del innlegget

Fra 1 juni 2023 innførte Sjøfartsdirektoratet høyhastighetssertifikat for vannscootere og båter som går raskere enn 50 knop. Det er derfor ikke lenger tilstrekkelig å ha båtførerprøven om du skal benytte de aller raskeste båtene og vannscootere.

Det nye høyhastighetssertifikatet må tas i tillegg til den ordinære båtførerprøven for alle som er født etter 1980, og gjelder alle vannscootere og båter som kan oppnå en hastighet 50 knop eller mer.

Trenger du høyhastighetskurs kan du ta dette her:

https://www.lanternenkurs.no/hoyhastighet-landingsside/

Båtene vi kjører blir stadig større og raskere, og risikoen for at noen skader seg på sjøen har blitt betraktelig større enn den var før. Dette stiller nye krav til oss som båtkjørere. Formålet med de nye reglene er Sjøfartsdirektoratets nullvisjon om at det ikke skal forekomme ulykker ved bruk av fritidsbåt. Med nye kompetansekrav for førere av raske fritidsbåter, er tanken å redusere antall ulykker i høy fart. 

Forslaget har nylig vært ute på høring, men det gjenstår fortsatt å bli vedtatt av stortinget. Fremdriftsplanen tilsier at det blir vedtatt innen høsten 2022. I det innsendte forslaget er det bedt om at det innføres et kurs som består av en teoretisk og praktisk del, noe Lanternen båtførerkurs nå utreder mulighetene for å tilby. 

Om båten din ikke oppnår en hastighet på 50 knop eller mer er det tilstrekkelig med båtførerprøven for båter opptil 15 meter. Du kan melde deg på båtførerkurs eller privatisteksamen her: https://www.lanternenkurs.no/kalender/

Du kan også velge å gjennomføre nettkurs på lanternenkurs.no, eller laste ned appene Båtførerprøven – Quizappen og Kursappen i appstore eller på Google Play