10. CE-merking: de fire kategoriene

CE-merking
Del innlegget

CE-merking sier noe om båtens egenskaper, og hva slags type sjø den er designet for. CE-merkingen finner du bakerst i båten på CE-plaketten, og det er viktig at du ikke fører båten i et annet farvann eller i forhold den ikke er konstruert for. Under ser du en oversikt over de fire kategoriene som vi må kunne skille fra hverandre:

Sjekk alltid værmeldingen før du drar på tur med båt. Vil du lære mer om CE-merking CIN-kode og annet som har med forsikring av båten å gjøre kan du lære mer på vårt intensive dagskurs med båtførerprøve ved å melde deg på her:

Nåværende måned